Voor wie

Als verlies- en rouwtherapeut help ik zowel kinderen als volwassenen omgaan met verlies. Ik bied therapie op maat voor iedereen die door het meemaken van een ingrijpende situatie niet goed in z’n vel zit, of de grip op het leven kwijt is.

Rouw binnen je gezin

In een verliessituatie lijdt niet alleen de persoon die iets ingrijpends overkomt. Denk maar aan een naaste, ouders, grootouders, familie en vrienden die liefde voelen voor de persoon die dit verlies moet dragen.

Ook kun je rouwen om het verlies van gezondheid, of wanneer je te maken hebt met een chronisch ziek gezinslid.

Bij broers en zussen (brussen) van zorg-intensieve of zieke kinderen gaat het vaak om het (her)vinden van een goede balans in het gezin. De zorg en aandacht moet op een andere manier verdeeld worden en dat vraagt inzet ook van de ouder(s). Het is dus belangrijk dat je/jullie weet hebben van de gevoelens en de gedragsveranderingen van de andere kinderen en het zieke kind. Zo zorgen we ervoor dat de brus(sen) zich in de thuissituatie gezien voelt.

Ik kan voor elk gezinslid een uitlaatklep zijn, een steuntje in de rug of een brug om te begrijpen wat er bij ieder van jullie gebeurt in rouw. In de afzonderlijke – en soms gemeenschappelijke – sessies gaan jullie elkaar als gezin beter begrijpen en ondersteunen.

“AFSCHEID NEMEN IS NIET VERGETEN. ROUWEN IS NIET LOSLATEN. HET IS EEN ANDERE MANIER VAN VASTHOUDEN”

Hoe leer je leven met een verlies?

Wie een ziekte, ongeluk of verlies meemaakt, loopt psychische verwondingen op, door de schok van angst of verlies. Tijd heelt helaas niet alle wonden.

De mensen die bij me komen hebben vaak al geprobeerd om de situatie zelf op te lossen. Ze grijpen terug naar vertrouwde en bekende reacties om dit verlies aan te gaan.

De emoties wegstoppen of parkeren en afleiding zoeken zijn slechts tijdelijke oplossingen. De reactie op het verlies kan tot uiting komen in allerlei gevoelens en emoties, zoals: verdriet, angst, boosheid, schuldgevoelens, afwijkend gedrag en/of lichamelijke klachten. En als de rouw stagneert, kan dat allerlei fysieke en psychische klachten tot gevolg hebben.

Ik help je afstand te nemen van wat bekend en vertrouwd is. Je zult zien dat er een mogelijkheid is een nieuw gevoel te ervaren van persoonlijke draagkracht en veerkracht. Stukje voor stukje krijg je het gevoel (terug) dat je het eigen leven weer in de hand hebt. Dat je verder kunt met dit geïntegreerde verlies in je leven.

In dit proces zul je zélf overeind moeten komen, maar je hoeft het absoluut niet alleen te doen.

Wat kan ik voor je betekenen?